VIZUÁLNÍ IDENTITA

Jednotná vizuální identita značky vzbuzuje důvěru zákazníků.


Logo, barvy, písmo, ikonky, vzhled tiskovin a propagace, atd. tvoří vizuální identitu značky. Čím lépe se vám podaří tyto elementy sladit a sjednotit, tím intenzivněji budou vaši zákazníci vnímat vaše sdělení a mít ke značce důvěru.

Koláž prvků vizuální identity, kovový symbol / logo, vizitka, roll-up, pruhy s barvami, design, interiérový design

Proč je vizuální identita důležitá, jak ji vytvořit a jak ji udržet.

První dojem je vždy vizuální.

Dle této studie ohledně webového designu z roku 2004 (!), se 94% negativních aspektů vnímání stránky týká výhradně designu. Až na druhém místě je samotný obsah a textová sdělení.

Zapomeňte na pravidlo "Content is King" (obsah je král), protože špatný design vaší značky může okamžitě vzbudit nedůvěru a sebelepší obsah vám nemusí pomoci. A neplatí to jen pro webdesign, ale pro celou vizuální komunikaci napříč vaší propagací.

Design musí být sladěný.

Sladěný design a vizuální styl napříč komunikací dělá dobrý dojem a vzbuzuje důvěru. Zákazník tak mnohem lépe vnímá vaše sdělení. Skvělý nástroj pro nalezení designových principů je tvorba koláže všech prvků značky - Stylescape.

Co je psáno, to je dáno.

Udržet jednotnou vizuální, slovní, ale i firemní komunikaci značky není možné bez jasných vodítek a pravidel. K tomu slouží manuál značky, který usnadňuje práci nejen grafikům, ale i textařům, manažerům a vedoucím pracovníkům.

StyleScape - komplexní návrh vizuálního stylu značky

StyleScape je elegantní způsob jak tvořit návrh komplexního vizuálního stylu značky. StyleScape je otevřená plocha, na kterou se jako koláž skládají grafické elementy, písmo, obrázky, slepé texty či webové prvky. Tímto způsobem je možné posoudit, zda-li spolu navržené elementy ladí a tvoří esteticky vyvážený celek. Jsou skvělé vodítko pro grafiky, webové grafiky, tvůrce reklamy či obsahu na sociální sítě. StyleScape je otevřený dokument, ze kterého se prvky dají čerpat či rozvádět jeho principy dále.

Stylescape VELVEA, montáž grafických prvků, logo, písmo, pruhy barev, koláž, identita značky
Stylescape CASA MODERNA, montáž grafických prvků, logo, písmo, pruhy barev, koláž, identita značky

Pojďme se do toho společně pustit.

Logo Anfilov - písmeno A v bílém čtverci.

Simon Anfilov - Brand Designer

Firemní údaje

IČ: 64560198

DIČ: CZ7305260446

Krhanice 275

257 42 Krhanice