STYL ZNAČKY

Vizuální styl značky vám pomůže zaujmout a odlišit se.


Šaty dělají člověka. A každý má svůj styl. Pokud znáte svoji pozici na trhu, víte, co děláte, kdo jste a jaký máte charakter, je potřeba dát osobnosti vaší značky jedinečný autentický vzhled.

Styl značky (žlutě) v koláčovém grafu, grafice, schématu Tvorba strategie značky

Vizuální styl

Specifický styl značky by měl dobře ladit s jejím charakterem. Drsňák nenosí růžové sukně a pečovatel si neoblékne černou mikinu s lebkami.

Znát vizuální styl značky je klíčové pro všechny tvůrce. Kromě grafiků uvítají upřesnění vizuálního stylu i textaři a tvůrci marketingových kampaní.

Barvy značky

Grafici možná mají lepší cit pro barvy, ale psychologie barev a tvarů je dostupná, analytická a pochopitelná věc pro každého.

Psychologie barev může (ale nutně nemusí) hrát velmi významnou roli pro celkové vyznění značky. Lidé si s barvami okamžitě spojují určité emoce a archetypální hodnoty.

Písmo značky

Na světě je více jak půl milionu různých písem. Každá značka si může vybrat anebo si dokonce vytvořit písmo vlastní.

Při výběru písma se nikdy nevyhnete trendům, které se - stejně jako v módě - mění velmi rychle. Nicméně v kresbách a stylu jednotlivých kategorií písem se ukrývají další hodnotné vhledy pro osobnost vaší značky.


STYL ZNAČKY

Příklady vizuálního stylu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Autorská práva na obrázky náleží jejich tvůrcům. Není povoleno používat vyobrazená díla pro komerční účely.

SEZNAM VŠECH AUTORŮ: Nueve, Only Studio, Henrik Adamsen, Liquidink.design, Manitou Design, Lee Høwell, Fadila Puteri, Firmalt, Paola Vecco, Eskader, Jeux de Mains, Office Milano, Pop & Pac Studio, Simon Anfilov, Pentagram, Only Studio, Menta Picante, Alto Crew, Noeeko Studio, Jerome Masi, Ana Cuna, Meeta Panesar, TOTM, Marsdem, Mee, Lorena Gonzalez, Carlos Davis, Madelyn Bilsborough, Deep Yellow, Adam Birkett, Vladimir Lifanov, Samuel Crimshaw, Larssen & Amaral, Kasia Wydrowski, Bocanegra Studio, Kristína Bartošová, Mélanie, Nicolas Zentner, Omura, Thought Merchants, Michael Young, Marcin Kaczmarek, Anas Belekhbizi, Amr Mousa, Oleg Zaharevich, Human, La Tortilleria, Henriquez Lara Estudio, Mucho Design, Jason Briscoe, Kirill Karpunin, Katapult Design, IAM JEREMIAH Baker, Neubau, Hammad Iqbal, Arch - Scale, Pearl Studios, Owi Sixseven, Deokhee Jeong, Rana Salam, Parámetro Studio, Sjin Kil, Juri Zaech, Foreign Policy, Poppie Pack, Alexander Cherkasov, Stephanie Medeiros, Marka Network, Saturna Studio, Anita Austvika, Oddds The New Anthropology, Katarzina Bialasiewicz, Two Times Elliott, Sam Whitten, Carl Nas Associates, JU&KE Design Studio, Angelina Askeri Interiors, atipo, Bettina Winkler.


Psychologie barev

Psychologie barev je často podceňována i přeceňována. Barvy na nás velmi silně podvědomě působí, ale vždy je potřeba hledět na celkový koncept a záměr. Například chceme-li se odlišit, může fungovat i barevnost, která bude porušovat trendy i zavedená schémata.

UPOZORNĚNÍ: Níže uvedené popisy barev nejsou dogma a nereflektují složitou psychologii barev a trendy, které se neustále mění. Je proto důležité řídit se vlastním citem, záměrem a celkovou strategií značky.

Oranžová

Emoce
Mládí
Optimismus
Kuráž
Tvořivost

Je barva nadšení a emocí. Vyzařuje teplo a radost a je považována za barvu, která poskytuje emoční sílu. Navozuje optimismus, spontánnost, povzbuzuje sociální komunikaci a kreativitu.

Může ale také symbolizovat dominanci, povrchnost a netrpělivost.

Purpurová

Záhada
Představivost
Fantazie
Duchovnost
Vědění

Je barva spirituality, záhady, fantazie a imaginace. Je to tvořivá barva, která nás povznáší a inspiruje k vyjádření našich niterných myšlenek a přání. Je to barva králů.

Může však symbolizovat nevyzrálost, přecitlivělost či přílišnou ostražitost.

Červená

Síla
Energie
Vášeň
Motivace
Sebejistota

Barva vášně a energie. Přitahuje pozornost jako žádná jiná barva

a nutí nás k akci. Má spojení s lidskou sexualitou a vášní. Reprezentuje sílu, energii, odvahu, sebejistotu.

Červená je však také symbolem hněvu, pomsty, nebezpečí a agrese.

Modrá

Bezpečí
Důvěra
Upřímnost
Spolehlivost
Klid a mír

Symbolizuje důvěru a věrnost. Má uklidňující efekt na naši psychiku, dodává nám pocit sebedůvěry a bezpečí. Je z ní cítit spolehlivost, podpora a odpovědnost.

Může však na druhou stranu deprimovat, být konzervativní, pasivní či předvídatelná.

Žlutá

Štěstí
Optimismus
Inteligence
Tvořivost
Inspirace

Je barva štěstí a optimismu. Je radostná, plná energie jako Slunce. Pomáhá učení a stimuluje logickou část mozku. Inspiruje nové myšlenky, podporuje zvídavost a tvořivost.

Může však být i barva vyjadřující zbabělost, klam a sobectví.

Růžová

Soucit
Láska
Vřelost
Romantika
Potěšení

Je barva lásky, hravosti a soucitu. Je plná konejšivé sympatie a navozuje v nás pocit přijetí. Je hravá, zklidňuje a přináší nám potěšení a vřelost. Je to ženská barva plná romantiky.

Může však symbolizovat i přecitlivělost, plachost, nevyzrálost a nedůvěru.

Šedá

Kompromis
Spolehlivost
Neutralita
Inteligence
Vyzrálost

Je barva kompromisu, vyspělosti a spolehlivosti. Je neutrální, konzervativní a praktická. Má však uklidňující účinky, protože nabízí vyzrálost, vhled a inteligenci.

Její negativní symboliky jsou nerozhodnost, smutek, pesimismus a nedostatek emocí.

Černá

Síla
Elegance
Ochrana
Autorita
Formálnost

Je to barva síly a sofistikovanosti. Je zastrašující a vyzařuje autoritu. Dodává pocit bezpečí a ochrany. Umí však i svádět svou elegancí. Je to barva prestiže. 

Černá však umí být i dominantní a depresivní, je to barva pesimismu, smrti a smutku.

Tyrkysová

Svoboda
Vůdcovství
Spravedlnost
Odvaha
Upřímnost

Je to barva klidu a čisté hlavy. Symoblizuje emoce, empatii a soucit. Vyvolává klid a posiluje naši mentální energii, která pomáhá koncentraci a vytváří rovnováhu na cestě k duchovnímu růstu.

Může stresovat či symbolizovat narcismus, tajemství či vychloubačnost.

Bílá

Čistota
Nevinnost
Jednoduchost
Otevřenost
Naděje

Je barva nevinnosti a čistoty. Je spojována s jednoduchostí a dokonalostí. Tato barva miluje dávat ostatním pocit harmonie, naděje a čisté mysli. Podporuje otevřenost a sebereflexi.

Může však být i nudná, prázdná, chladná a odtažitá.

Hnědá

Stabilita
Spolehlivost
Ochrana
Moudrost
Upřímnost

Je barva stability a spolehlivosti. Hnědá je moudrý rádce s upřímným názorem, podporou a ochranou. Pomáhá nám držet se při zemi a inspiruje nás oceňovat jednoduchost.

Na druhou stranu může být nudná, smutná či předvídatelná.

Zelená

Harmonie
Bezpečí
Štedrost
Růst
Naděje

Je to barva harmonie, zdraví, štědrosti a růstu. Navrací rovnováhu našim emocím, je uklidňující a revitalizující. Dodává pocit bezpečí, naději, příslib růstu, prosperity, ale i štěstí.

Je to však také barva symbolizující závist či nezkušenost.

Barvy podle archetypů

Není překvapení, že konkrétní archetypy značek mají občas své archetypální barvy, které psychologicky odpovídají jejich osobnosti.

UPOZORNĚNÍ: Níže uvedená barevná schémata jsou pouhé vodítko. Nereflektují složitou psychologii barev a trendy, které se neustále mění. Je proto důležité řídit se vlastním citem, záměrem a celkovou strategií značky.

Ilustrace postavy v pestrých barvách archetypu Rebela

Rebel

Svoboda

Vůdcovství

Spravedlnost

Odvaha

Upřímnost

Ilustrace postavy v pestrých barvách archetypu Kouzelníka

Kouzelník

Intuice

Vnímavost

Vědomosti

Překvapení

Chytrost

Ilustrace postavy v pestrých barvách archetypu Hrdina