Teorie

Co je to licence na užití díla?

Čtení na: 2 minuty | Štítky: Branding, Logo

Jste si jisti, že logo, design nebo grafický návrh, který jste si objednali a zaplatili je originální? Máte jistotu, že jej můžete neomezeně a výhradně používat? Licence na užití díla toto řeší.

Zákazníci (žlutě) v koláčovém grafu, grafice, schématu Tvorba strategie značky

Co je to autorské dílo a autorské právo v kostce

0:00
0:00

Logo, název, slogan, autorský text, grafický návrh, reklama - zkrátka jakékoliv dílo v konkrétní, objektivně vnímané, podobě (včetně elektronické) se považuje autorským zákonem za autorské dílo.

Autor může komukoliv poskytnout licenci na užití. Rozsah licence je předmětem vzájemné dohody. Pro klienty je vždy výhodné mít neomezenou a výhradní licenci na užití díla. To znamená, že je pouze on oprávněn dílo libovolně šířit, upravovat či dokonce prodávat třetím stranám. Pochopitelně lze licenci limitovat časově, místně nebo si autor může třeba ošetřit, že dílo může upravovat jen on.

0:00
0:00

Jak si mám zajistit licenci? Stačí faktura?

0:00
0:00

Skutečnosti ohledně autorského práva mezi klientem a autorem se vždy řídí vzájemnou dohodou. Já vždy klientovi dávám přehlednou cenovou nabídku, kde jsou jednotlivé části tvůrčího procesu popsány. Část celkové ceny tvoří návrhy (skicovné), část kompletní data či manuál, část ceny tvoří licence na neomezené užití.

Proto pak stačí uvést na faktuře následující dodatek:

Tato faktura slouží jako licenční dokument. Uhrazením faktury odběratel získává plné oprávnění k použití vytvořeného díla uvedeného na faktuře. Veškerá práva na užití a licence jsou výhradním majetkem odběratele, který s nimi může neomezeně nakládat dle svého uvážení.
0:00
0:00

Může být licence součástí smlouvy o dílo?

0:00
0:00

Ano, pochopitelně. Pokud se jedná o zakázku většího rozsahu nebo s náročnějšími či specifickými požadavky, které je nutně smluvně ukotvit, může být definice díla, jeho užití a rozsah licence součástí smlouvy o dílo.

V případě běžné zakázky je písemná nabídka, její akceptace zákazníkem, uhrazení zálohy a doplacení dostačující, protože přesně specifikuje a naplňuje smluvní vztah mezi klientem a autorem.

0:00
0:00

Co když dílo není originální?

0:00
0:00

Bohužel se to stává. Toto je běžné tam, kde si klient nebo autor neuvědomují, že některé zdroje (zpravidla na internetu) zkrátka nejsou "volně k užívání".

Nezkušení autoři si občas vypůjčují díla jiných autorů (obrázky nebo i texty), což se jim může vrátit jako bumerang. Častým problémem je užívání obrázků z image bank. Tyto agentury si však své zdroje pečlivě hlídají a umí najít porušení svých autorských práv a zasáhnout. Zpravidla pak platíte mnohem více, než za legální nákup dotyčného zdroje.

Další kapitolou může být vědomé kopírování motivů nebo návrhů. Zde záleží, do jaké míry je dílo podobné s originálním (dříve vzniklým). Pokud je podobnost zřejmá, je potřeba dílo chránit. Předcházet těmto konfliktům u loga, můžete ochrannou známkou.

0:00
0:00

Licence na užití díla chrání především klienta a poskytuje mu právo užívat zakoupené dílo (logo, název, grafiku, design, atd.) dle dohody s tvůrcem. Tato dohoda může mít libovolnou formu. Doporučuji všem klientům, aby trvali na specifikaci rozsahu díla především v úvodní nabídce.

Zaujal vás tento článek? Sdílejte:
Logo Anfilov - písmeno A v bílém čtverci.

Simon Anfilov - Brand Designer

Firemní údaje

IČ: 64560198

Krhanice 275

257 42 Krhanice

Nejsem plátce DPH.